Milisavljević, B. и Novaković, M. (2022) SUKCESIJA ODGOVORNOSTI U MEĐUNARODNOM PRAVU KROZ RAD KOMISIJE ZA MEĐUNARODNO PRAVO – PRISTUP U IZVEŠTAJIMA PAVELA ŠTURME, Strani pravni život, 66(3), стр. 489-504. doi: 10.56461/SPZ_22309KJ.