Knežević Bojović, A. и Misailović, J. (2023) UDRUŽENJA SUDIJA I SINDIKATI – MEĐUNARODNI STANDARDI I IZABRANE NACIONALNE PRAKSE, Strani pravni život, 66(4), стр. 387-410. doi: 10.56461/SPZ_22403KJ.