Banović, B., Vari, V. и Čvorović, D. (2023) PRITVOR U KRIVIČNOM PROCESNOM ZAKONODAVSTVU MAĐARSKE, Strani pravni život, 66(4), стр. 431-449. doi: 10.56461/SPZ_22405KJ.