Tomić, Z. (2023) „PRIRODA STVARI” I DOMET UPRAVNOG SPORA, Strani pravni život, 67(1), стр. 1-16. doi: 10.56461/SPZ_23101KJ.