Hadži Stević, B. (2023) TEST PROPORCIONALNOSTI U DOBA PANDEMIJE: LJUDSKA PRAVA VERSUS JAVNO ZDRAVLJE, Strani pravni život, 67(1), стр. 17-43. doi: 10.56461/SPZ_23102KJ.