David, F. (2023) KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U MAĐARSKOM KRIVIČNOM PRAVU, Strani pravni život, 67(1), стр. 45-54. doi: 10.56461/SPZ_23103KJ.