Đurić, Đuro и Jovanović, V. (2023) NOVI INSTITUTI U NEMAČKOM STEČAJNOM PRAVU, Strani pravni život, 67(1), стр. 55-74. doi: 10.56461/SPZ_23104KJ.