Džipković, K. (2023) OGRANIČENJA PRILIKOM UGOVARANJA EGZONERACIONIH KLAUZULA: UPOREDNOPRAVNI PRIKAZ, Strani pravni život, 67(1), стр. 91-107. doi: 10.56461/SPZ_23106KJ.