Bećirović-Alić, M. (2023) UPOREDNOPRAVNI PRIKAZ BRAKA U ŠERIJATSKOM PRAVU I POZITIVNOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE, Strani pravni život, 67(1), стр. 109-125. doi: 10.56461/SPZ_23107KJ.