Ćeranić Perišić, J. (2023) „GOVOR SA KOMEMORATIVNOG SKUPA ODRŽANOG U INSTITUTU ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU 28. DECEMBRA 2022. GODIN“E, Strani pravni život, 67(1), стр. 135-137. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/927 (приступљено: 28 Мај2023).