Šebek, V. ПУТ КА ЕВРОПСКОМ КРИМИНАЛИСТИЧКООБАВЕШТАЈНОМ МОДЕЛУ. Strani Pravni život, том 59, изд. 4, Dec. 2015, стр. 221-34, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/154.