Gasmi, G. ПРАВНО - ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. Strani Pravni život, том 59, изд. 3, Aug. 2015, стр. 79-96, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/161.