Milutinović, V. КОРИСНО ДЕЈСТВО (EFFET UTILE) КАО ИЗВОР ПРАВА ЕУ. Strani Pravni život, том 59, изд. 1, Jan. 2015, стр. 171-83, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/206.