Jeličić, B. NEKI ASPEKTI POLOŽAJA PRIVATNOG PRAVA EU U DOSADAŠNJEM RAZVOJU KOMUNITARNOG PRAVA. Strani Pravni život, том 55, изд. 2, Aug. 2011, стр. 235-52, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/472.