Vinš, V. PRAVO AUTORA NA REVIZIJU UGOVORNE ODREDBE O IZNOSU AUTORSKOG HONORARA. Strani Pravni život, том 61, изд. 2, Apr. 2017, стр. 191-04, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/514.