Knežić-Popović, D. ŠIRENJE DOMAŠAJA NEPRISTRASNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA U DOMEN JAVNOG PRAVA. Strani Pravni život, том 61, изд. 3, Sept. 2017, стр. 55-66, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/518.