Ranaldi, V. OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI: REGULATIVA I PRAKSA EU. Strani Pravni život, том 61, изд. 4, Dec. 2017, стр. 157-68, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/539.