Popović, I. ZAKONI O IZVRŠNOM POSTUPKU U BOSNI I HERCEGOVINI: USKLAĐENOST SA EVROPSKIM STANDARDIMA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA. Strani Pravni život, том 61, изд. 4, Dec. 2017, стр. 253-66, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/545.