Knežić-Popović, D. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST U SLOBODNIM PROFESIJAMA. Strani Pravni život, том 53, изд. 2, Sept. 2009, стр. 215-34, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/625.