Galushko, D. UTICAJ PRAVA EVROPSKE UNIJE NA PRAVNE SISTEME TREĆIH ZEMALJA: NEKE SAVREMENE TENDENCIJE. Strani Pravni život, том 63, изд. 4, Jan. 2020, стр. 71-79, doi:10.5937/spz63-24902.