Misailović, J. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE UZ POSEBAN OSVRT NA PRAVO NEMAČKE I REPUBLIKE SRBIJE. Strani Pravni život, том 63, изд. 4, Jan. 2020, стр. 115-24, doi:10.5937/spz63-24186.