Murtezić, A. KONVENCIJA 108: AKTUELNI ZNAČAJ I PRIMJENA. Strani Pravni život, том 64, изд. 3, Nov. 2020, стр. 99-10, doi:10.5937/spz64-26350.