Andonović, S. STRATEŠKO-PRAVNI OKVIR VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U UPOREDNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 64, изд. 3, Nov. 2020, стр. 111-23, doi:10.5937/spz64-28166.