Vešović, M. OSNOVNE KARAKTERISTIKE UNIVERZALNE JURISDIKCIJE U SAVREMENOM KRIVIČNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 64, изд. 3, Nov. 2020, стр. 7-30, doi:10.5937/spz64-28586.