Sovilj, R. IZAZOVI UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U INVESTICIONIM DRUŠTVIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA. Strani Pravni život, том 64, изд. 3, Nov. 2020, стр. 43-56, doi:10.5937/spz64-28148.