Glintić, M. ZAŠTITA PRAVA SLABIJE UGOVORNE STRANE U SKLADU SA PRINCIPIMA EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA OSIGURANJA. Strani Pravni život, том 64, изд. 3, Nov. 2020, стр. 57-73, doi:10.5937/spz64-26973.