Dukić Mijatović, M., и O. Uzelac. NASTANAK I PRAVNO REGULISANJE INSTITUTA DRUGE ŠANSE ZA PREDUZETNIKE U EVROPSKOJ UNIJI. Strani Pravni život, том 65, изд. 1, Apr. 2021, стр. 91-04, doi:10.5937/spz65-28236.