Petrović, M. USLOVI ZA ZAŠTITU AUTORSKOG DELA U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. Strani Pravni život, том 65, изд. 1, Apr. 2021, стр. 105-17, doi:10.5937/spz65-29666.