Radić, I. DUŽNOST DIREKTORA DA UZMU U OBZIR INTERESE POVJERILACA I OSTALIH STEJKHOLDERA U PERIODU PRIJETEĆE INSOLVENTNOSTI. Strani Pravni život, том 65, изд. 1, Apr. 2021, стр. 139-58, doi:10.5937/spz65-29162.