Vićić, M. PRAVNA REGULATIVA TRGOVINE OTC (OVER-THE-COUNTER) FINANSIJSKIM DERIVATIMA. Strani Pravni život, том 65, изд. 2, Aug. 2021, стр. 215-30, doi:10.5937/spz65-30645.