Golić, D. USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE U SVETLU UPOREDNOG PRAVA. Strani Pravni život, том 65, изд. 2, Aug. 2021, стр. 231-47, doi:10.5937/spz65-31015.