Urdarević, B. PROŠIRENO DEJSTVO KOLEKTIVNOG UGOVORA KAO NAČIN UNAPREĐENJA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA. Strani Pravni život, том 65, изд. 2, Aug. 2021, стр. 281-92, doi:10.5937/spz65-32376.