Vidanović, K. (NE)OPRAVDANOST PRIMENE RADNOPRAVNIH PRAVILA O ZAŠTITI OD OTKAZA NA SAMOZAPOSLENA LICA. Strani Pravni život, том 65, изд. 2, Aug. 2021, стр. 293-06, doi:10.5937/spz65-31865.