Rašević, Živorad. ZABRANA RASNE DISKRIMINACIJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE: KATAR PROTIV UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA. Strani Pravni život, том 65, изд. 3, Nov. 2021, стр. 375-89, doi:10.5937/spz65-33037.