Todić, D. PRIRODNI RESURSI U MEĐUNARODNIM UGOVORIMA - OD SUVERENIH PRAVA DRŽAVA DO ZAJEDNIČKE BRIGE ČOVEČANSTVA. Strani Pravni život, том 65, изд. 3, Nov. 2021, стр. 391-05, doi:10.5937/spz65-32847.