Rapajić, M., и N. Petković. PRAVNI POLOŽAJ I ULOGA BANKE RUSIJE U OBEZBEĐENJU EKONOMSKOG SUVERENITETA RUSKE FEDERACIJE. Strani Pravni život, том 65, изд. 3, Nov. 2021, стр. 445-61, doi:10.5937/spz65-32072.