Gligorić, S. PRAVNI REŽIM RADA OD KUĆE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 65, изд. 3, Nov. 2021, стр. 481-95, doi:10.5937/spz65-33413.