Vešović, M. PRAVNI OKVIR ZA PRIMENU OPŠTEPRIHVAĆENIH PRAVILA MEĐUNARODNOG PRAVA U KRIVIČNOM PRAVU SRBIJE. Strani Pravni život, том 65, изд. 3, Nov. 2021, стр. 497-08, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/849.