Mrvić Petrović, N. ERRATUM. Strani Pravni život, том 65, изд. 4, Mar. 2022, стр. 715-, doi:10.5937/spz2104715U.