Glušac, L. RAZVOJ IDEJE O NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA: OD PRVE SKICE DO ŽENEVSKIH SMERNICA (1946–1978). Strani Pravni život, том 66, изд. 1, May 2022, стр. 59-74, doi:10.5937/spz66-36226.