Đurić, V. Dr Slobodan Vukadinović JAVNO SLUŠANJE U SRPSKOM I UPOREDNOM PARLAMENTARNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 66, изд. 1, May 2022, стр. 167-9, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/879.