Kostić, J. ZAŠTITA UZBUNJIVAČA: IZMEĐU JAVNOG I PRIVATNOG INTERESA. Strani Pravni život, том 66, изд. 2, Aug. 2022, стр. 205-20, doi:10.56461/SPZ_22202KJ.