Čović, A., и B. Stjepanović. NASLEĐIVANJE U ŠERIJATSKOM PRAVU SA OSVRTOM NA POLOŽAJ VANBRAČNE DECE. Strani Pravni život, том 66, изд. 2, Aug. 2022, стр. 261-83, doi:10.56461/SPZ_22205KJ.