Kovačević, T. UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME U NEMAČKOM PRAVU. Strani Pravni život, том 66, изд. 2, Aug. 2022, стр. 285-04, doi:10.56461/SPZ_22206KJ.