Radomirović, I. Prikaz Knjige: Dr Nataša Mrvić Petrović I Dr Zdravko Petrović NAKNADA ŠTETE U OBLIKU RENTE ZBOG TELESNE POVREDE ILI SMRTI. Strani Pravni život, том 66, изд. 2, Aug. 2022, стр. 327-31, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/888.