Nikolić, O., и S. Manojlović. RAZVOJ I FUNKCIJE PARLAMENTA I NJEGOV ODNOS PREMA IZVRŠNOJ VLASTI U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE. Strani Pravni život, том 66, изд. 3, Nov. 2022, стр. 367-84, doi:10.56461/SPZ_22302KJ.