Vasiljević Prodanović, D., F. Mirić, и L. Stevković. POMILOVANJE U KRIVIČNOM PRAVU RUSKE FEDERACIJE. Strani Pravni život, том 66, изд. 3, Nov. 2022, стр. 429-40, doi:10.56461/SPZ_22305KJ.