Vasiljević, A. RAZLIKE U KOMPARATIVISTIČKIM TEORIJAMA ALANA VOTSONA I PATRIKA GLENA. Strani Pravni život, том 66, изд. 3, Nov. 2022, стр. 461-74, doi:10.56461/SPZ_22307KJ.