Banović, B., V. Vari, и D. Čvorović. PRITVOR U KRIVIČNOM PROCESNOM ZAKONODAVSTVU MAĐARSKE. Strani Pravni život, том 66, изд. 4, Jan. 2023, стр. 431-49, doi:10.56461/SPZ_22405KJ.