Živanović, K. MOGUĆNOST OGRANIČENJA OSTVARIVANJA PRAVA NA ŽALBU U KRIVIČNIM STVARIMA PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA. Strani Pravni život, том 66, изд. 4, Jan. 2023, стр. 491-04, doi:10.56461/SPZ_22408KJ.